Művészet

Kiállítások >

A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány évente öt-hat nagyszabású kiállítást rendez a magyar és egyetemes művészettörténet különböző korszakaiból, változatos tematikával. A klasszikus kortárs képzőművészet egyéni életműveit bemutató tárlatok mellett kiemelt figyelmet fordít a legfiatalabb művésznemzedék munkáinak méltó bemutatására az évente megrendezett Friss Európa című kiállításával. Ezen kívül az Alapítvány határozott szándéka, hogy reprezentatív kiállítások sorozatával feldolgozza az elmúlt két évszázad magyar művészetének különböző korszakait és meghatározó alkotóinak munkáit, mintegy kontinuitást teremtve a klasszikus korok és napjaink kortárs művészete között. A külföldi mesterek alkotásait bemutató tárlatok pedig bizonyságul szolgálnak arra, hogy a magyar művészet szervesen illeszkedik az egyetemes képzőművészet történetébe, s annak - nemcsak régebben, de napjainkban is - elválaszthatatlan része.

Kovács Gábor Művészeti Alapítvány >

Kovács Gábor 2002 őszén jelentette be, hogy hárommilliárdos alaptőkével létrehozza kortárs képzőművészeteket támogató magánalapítványát. A mecénás-műgyűjtő célja az volt, hogy a magyar kortárs képzőművészetet minél szélesebb körben megismertesse, lehetőséget teremtsen a nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódásra, hosszú távon pedig létrehozzon egy XXI. századi nemzetközi gyűjteményt.

Alapítványi Gyűjtemény >

Az itt elérhető keresőkkel a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány gyűjteményét részletesen feldolgozó, képes adattárban böngészhetnek.”

http://art.kogart.hu

Csernus Tibor Emlékműterem >

A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány örömteli kötelességének tesz eleget, amikor megnyitja a nagyközönség számára a Csernus Tibor Emlékműtermet

Képgaléria >

Megtekintheti a KOGART kiállításokon készített fényképeket